“These Dutch assholes come over here and all they wanna do is ‘take pictures of abandoned buildings ja’. You gonna make this magazine say ‘look at all this urban decay, oh, this place is so unique’ but at the time you’re meeting these people, you’re not meeting them in the abandoned buildings, you are meeting them at these hipster hangouts.”

Het zijn de woorden van Chris Turner, artiest in Detroit. Johnny Knoxville ging voor Palladium op pad om te zien hoe de lokale bevolking en vooral ook creatieven het verval van hun stad ervaren. In drie afleveringen blijkt vooral dat de 1 miljoen mensen die de stad de afgelopen 30 à 40 jaar verlieten een groot gat hebben achtergelaten, maar selectieve journalistiek versterkt dat beeld meer, dan dat het de zaak helpt. Is het onrealistisch optimistisch om wat te zien in deze bijna spookstad, of getuigt het van onuitputtelijke creativiteit? Knoxville zoekt het uit.

Detroit Lives part 1

Detroit Lives part 2

Detroit Lives part 3