Juliette Vasterman schreef in de NRC Next op 5 januari 2011 dat ze niet op Facebook wil en dat de netwerksite een ‘façade’ is. Recensiekoning.nl ging daar geweldig overheen en gooide direct ook de discussie over het wel of niet nuttig zijn van social media op slot. Een discussie die jammer genoeg nog niet is afgesloten. Zie daar privacy. Waar zijn de rakkers tegen de verengelsing van onze maatschappij? Privacy is misschien wel hét buzzwoord van dit decennium; een kapstok waar alles aan opgehangen kan worden. Facebook is daar – grotendeels terecht – het slachtoffer van, want wat maken ‘wij’ ons er druk over dat Mark Zuckerberg ons geslacht, onze relatie status en de vriendenlijst, doorverkoopt aan derden. Het leed is oneindig, Facebook is het kwaad, ik ga op de wc zitten en ik kom nooit meer buiten want dat is veilig.

Bram Koster citeerde gisteren op Bijgespijkerd.nl John C. Dvorak naar aanleiding van zijn artikel ‘Why I Don’t Use Facebook’. Dvorak gebruikt Facebook niet omdat hij het ouderwets vindt dat het netwerk gesloten is, in tegenstelling tot het internet. Ik vind vierdeurs auto’s fijner omdat ze, in tegenstelling tot motoren, aan meer passagiers ruimte bieden. Vervolgens suggereert hij dat AOL – ooit de grootste internetprovider van Amerika – met de bouw van haar eigen netwerk in de jaren 90 bezig was met een vergelijkbaar netwerk. Dvorak zit wat dat betreft op één lijn met Walter Benjamin, die voorspelde aan het begin van de Tweede Wereldoorlog immers al het ontstaan van het internet.

Terug naar privacy. Artikelen 10 tot en met 13 van de Nederlandse grondwet zouden volgens Wikipedia gaan over privacy; er wordt in dit geval gesproken over (de verwerking van) persoonsgegevens. De VN schreef er in 1966 in het Verdrag voor Burgerlijke en Politieke rechten over: “Niemand mag worden onderworpen aan willekeurige of onwettige inmenging in zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, noch aan onwettige aantasting van zijn eer en goede naam.” Hier zit ‘m de crux van het verhaal: informatie die Facebook eventueel zou doorverkopen heb je daar zelf neergezet én in hoeverre is die informatie nou echt persoonlijk? Koster schrijft in zijn bewust negatieve tekst dat bedrijven moeten beseffen dat het blootstellen van hun klanten niet altijd slim is. Alsof het ‘verzamelen’ van ‘fans’ al een gevaar is. Welke gegevens Facebook door zou verkopen blijft onduidelijk, welke informatie er überhaupt van nut is voor andere bedrijven is ook onbekend.

Ik heb naast mijn Facebook een eigen blog, maar wat weten jullie van mij? Naam, woonplaats, e-mailadres, opleiding. Als die informatie in handen komt van een bedrijf, wat zal er dan gebeuren? Worst case scenario: ik krijg een ongewenste folder in de brievenbus. Lekker belangrijk…

Toch bang? Doe het niet of doe het veilig.