Cijfertjes en onderzoek in een vorm die iedereen kan begrijpen en beïnvloeden, daar kick ik wel op. Begin deze week was er ‘How Advertising Will Heal the World and Your Business’, vandaag aandacht voor ‘Your Better Life Index’. Waar ik in de begindagen van dit blog nog weleens bot wilde zeiken op de binnenlandse politiek, Hollandse maniertjes en ‘linkse hobby’s’ geeft deze index van de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) een numerieke weergave van veelbesproken onderwerpen als criminaliteit, werkgelegenheid en onderwijs. De uitslag? Nederland is zo gek nog niet.

Door op de voorpagina per onderwerp aan te geven hoe belangrijk jij het acht om een goed en plezant leven te leiden verschuift de grafiek per land omhoog (positief) of omlaag (negatief). Vervolgens is er per land een aparte pagina op te vragen waar je per onderwerp kunt zien hoe goed of slecht de score is en daarna kun je deze score ook nog eens afzetten tegen die van een ander land.

Uit de statistieken voor Nederland blijkt dat we eigenlijk op elk onderdeel goed scoren. Alleen ’t milieu (met name op basis van luchtvervuiling), criminaliteit (5% van de ondervraagden was in de afgelopen 12 maanden slachtoffer van één of ander) en die verdomde politiek (niet transparant genoeg etc.) zijn negatieve uitschieters. Niets om over te zeuren dus.

Om tot diep in de winter in leesvoer te voorzien: op elke landenpagina zijn diepgaande artikelen over de kwaliteit van leven en nieuws bijgesloten.