We reizen af naar het nu ook ijzige en besneeuwde New York. Niet om het over het weer te hebben, maar om een licht te werpen op de digitale ambities van de metropool. Die ambities zijn in een ‘Road Map for the Digital City’ gegoten en al deze informatie is openbaar. Van termen als ‘de digitale stad’ en ‘stad van de toekomst’ krijg je als het goed is de kriebels maar gelukkig heeft het plan een aantal praktische handvatten én resultaten. Een samenvatting over toegang tot internet, open government (transparantie), betrokkenheid van burgers en de groei van de digitale industrie.

1. toegang tot het internet

Uiteraard heel belangrijk voor elk digitaal plan: toegang tot het internet. Het klinkt wat bot, maar denk nou niet dat ze in New York nog heel snel een paar kilometer glasvezel de grond in willen stampen, het gaat hier voornamelijk om mobiele toegang. Naast meer wi-fi punten in publieke ruimten en parken moeten mensen ook de mogelijkheid krijgen cursussen te volgen over het gebruik van internet.

2. transparantie van de lokale overheid

Onder het kopje ‘open government’ verstaan Amerikanen met name het digitaliseren en doorzoekbaar maken van archieven. Meestal zijn deze archieven al in tastbare, papieren vorm beschikbaar. New York gaat daar iets verder in met de ontwikkeling van het NYC Platform framework. Hiermee moet het mogelijk worden informatie uit te wisselen tussen verschillende departementen van de stad en komt er directere inspraak voor burgers in de vorm van een wenslijst applicatie (“Waar moet de stad zich op focussen?”).

3. betrokkenheid van de burgers

Blijkbaar realiseren de makers van de road map zich terdege dat ze alleen betrokkenheid van burgers kunnen afdwingen als alle kanalen er (technisch) goed voor staan. De actiepunten lezen weg als een takenlijstje, ik som er een paar op:

– Een herlancering van de website NYC.gov om deze te moderniseren.
– Maak gebruik van bit.ly op NYC.gov om het delen van content makkelijk te maken.
– Een officiele Facebook pagina lanceren.
@NYCgov op Twitter aanmaken.
– Lanceer een Tumblr om content uit de stad te verzamelen.
– Lanceer aparte Foursquare badges om het gebruik van publieke ruimten te stimuleren.

Een gedurfde stap (in een overheidsplan) komt in de vorm van het organiseren van een hackathon, een bijeenkomst in de zomer van 2011 waar ‘hackers’ zich bogen over de modernisering van NYC.gov. Zie ook hackNY.org.

4. industrie
Vanuit de stad moet de digitale industrie ondersteuning krijgen. Dit komt o.a. neer op brede onderwerpen als het aantrekken van personeel (bijv. in de IT-sector) en het opzetten van opleidingsinstituten. Zoals we eerder ook de domeinnaam extensie .frs voor Friesland en .vlaanderen voorbij zagen komen denkt New York aan .NYC.

Conclusie
Het hele plan moet midden 2013 afgerond zijn en zoals het er nu voorstaat gaan alle doelen die in de road map zijn opgenomen, gehaald worden. Na 2013 zal er uiteraard nog steeds focus nodig zijn op digitalisering, niet alleen van de overheid, maar van vrijwel elk aspect in het dagelijks (stads)leven. Gelukkig heeft New York daarvoor de 27-jarige Rachel Sterne (Twitter) aangesteld als de eerste Chief Digital Officer.

Een stad met een CDO, wauw!