Eind oktober 2011 had het vierde en laatste deel van Everything is a Remix uit moeten komen, dat is februari 2012 geworden, onder andere door een aparte editie over The Matrix. In de eerste drie delen was er aandacht voor de muziekindustrie, het grote geld dat achter sommige remixes (speelfilms bijvoorbeeld) schuil gaat en creativiteit. In deel vier gaat om de incompetentie van ‘het systeem’ als het aankomt op (online) remixes en auteursrechten. De overheid en met name de rechterlijke macht zien ideeën als eigendom waardoor nieuwe projecten die zich laten inspireren door bestaand werk of daarop voortborduren geen kans krijgen.