Cup-a-Soup wees in een tv-spotje al eens op de dooiepunten-manager (kapster), bozemensen-manager (politieagent) en trottoir-manager (statenmaker). Menno Lanting schreef in 2011 een boek met de titel Iedereen CEO. Vandaag wil ik graag voor het aftrappen van een nieuwe werkweek wijzen op het feit dat iedereen een strateeg is. Plannen, brieven, keep it stupid simple (KISS), inlezen, MoSCoW. Je moet het doen, je moet het kunnen. Het maakt je beter en waardevoller. Niet onhandig als je op zoek bent naar een baan, om maar een zijweg te noemen. Of voor je zelf wilt beginnen natuurlijk. JuniorStrategy.com (Twitter) geeft video (!) advies.