Jammer dat de Nederlandse journalistiek in 2003 niet massaal op de PATRIOT Act dook om deze tot op de letter nauwkeurig te onderzoeken. De Amerikaanse wetgeving werd twee jaar na de aanslagen op 11 september 2001 aangenomen om veiligheidsdiensten vergaande mogelijkheden te geven om (tele-)communicatie af te luisteren. Tegenstanders zagen het als een vrijbrief voor de overheid om naar extreme middelen te grijpen als er ook maar een hint van terrorisme zou zijn. Het Instituut voor Informatierecht is er nu alsnog ingedoken en wat blijkt? Informatie die we bij verschillende cloud diensten onderbrengen zijn inzichtelijk door de Amerikaanse overheid.

In de conclusie van het rapport ‘Cloud diensten in hoger onderwijs en onderzoek en de USA Patriot Act’ (PDF) is ook te lezen dat de Amerikanen zich aan minder regeltjes hoeven te houden bij het opvragen van de gegevens van buitenlanders, dan van Amerikaanse staatsburgers:

“Ten aanzien van buitenlandse (lees Nederlandse) gebruikers in de cloud bestaan ruime mogelijkheden voor de Amerikaanse overheid om gegevens op te vragen. De in 2008 ingevoerde specifieke bepaling voor het opvragen van gegevens van niet-Amerikaanse personen buiten de VS springt het meest in het oog door de ruime mogelijkheden die het biedt en masse gegevens op te vragen. (…) Het is een misvatting dat de Amerikaanse overheid bij het uitoefenen van deze bevoegdheden alleen jurisdictie heeft als het gaat om gegevens die zich fysiek bevinden op Amerikaans grondgebied.

Het is verder zo dat Europese en Nederlandse privacy regels (zoals de Wbp) uiteindelijk niet aan de uitoefening van deze bevoegdheden door de Amerikaanse overheid in de weg kunnen staan. Hetzelfde geldt voor contractuele afspraken.”

De korte film Plurality geeft een beeld van hoe de toekomst er uit kan gaan zien door dit soort privacy schendende regelgeving. Vergelijkbaar met Minority Report vormt de fictieve Bentham grid in New York City het ultieme ‘social network’ waarin zoveel mogelijk informatie per burger is opgeslagen. Alle data is vervolgens gekoppelt aan je DNA…

http://youtub.be/IzryBRPwsog