Op het hoogtepunt was de strip Calvin and Hobbes te lezen in 2400 kranten wereldwijd, totdat maker Bill Watterson in 1995 plotseling deze korte brief aan z’n redacteurs schreef. Hij was klaar met de dageljkse deadlines en was uitgekeken op het medium, het vullen van de kleine panelen. Sindsdien geeft hij nauwelijks interviews en doet hij er alles aan om te voorkomen dat de personages onder licentie op merchandise verschijnen, in ’89 schreef hij daar ‘The Cheapening of the Comics’ over.

In 1990 gaf Watterson een speech aan de afstudeerders van Kenyon College en Gavin Aung Than maakte daar een strip van, in de stijl van Calvin and Hobbes.

Zen Pencils