Sterke column (€) in het Financieel Dagblad van Joost Steins Bisschop‘De software en de code’.

Naar aanleiding van parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid concludeert hij onder andere: “het projectmanagement is zwak” en “ICT-kennis schiet tekort”. Hij ziet een communicatieprobleem omdat twee mensen (koper en verkoper) praten over een computer of software die niet werken op basis van menselijke taal en afspraken, maar met code. Wat nou als beide partijen (in dit geval de overheid en projectleiders van een ICT-leverancier) weinig tot geen kennis van code hebben? Programmeurs zitten meestal niet aan tafel of worden pas ingeschakeld als het al te laat is.

Vertrouwen in elkaar om tot een goed einde te komen is nodig, maar dat is niet waterdicht. Bij afwezigheid van expertise en geen inzicht of ruimte in planning en budget om externe expertise in te schakelen, blijft grootschalig falen zoals recentelijk bij Defensie, mogelijk.