“The squeaky wheel gets the grease.”

Lastig hoor, om salarisverhoging vragen.

Je vraagt heel direct om een gunst en je vind dat je het waard bent, maar kun je dat ook bewijzen? Als je er op internet naar zoekt lees je vaak dat puur je werk goed doen over langere tijd (ervaring) niet per definitie genoeg is om salarisverhoging te krijgen. Maar hoe krijg je het wél?

Omdat het zo’n directe vraag om meer is, kun je ook afgewezen worden. Het is dan knap lastig om daar weer iets aan te verbinden. Je moet dus eigenlijk vooraf over een paar dingen heel zeker zijn:

#1 Je bewijst je werkgever een dienst. Jouw werk levert aantoonbaar wat op, is nuttig, voegt toe.

#2 Er is een logische, aantoonbare reden waarom je meer mag gaan verdienen. Dit zit ‘m altijd in een positieve stijging of aanmerkelijke verbetering.

#3 Je moet er extra zeker van zijn dat #1 waar is. Dat je werkgever het inderdaad in je ziet zitten en niet in de houding “voor jou 10 anderen” schiet.

Als je hier over nagedacht hebben, is de tip:

“The squeaky wheel gets the grease.”

Dat wil zeggen dat de luidruchtigste of meest opvallende problemen als eerst worden opgelost. In deze situatie gaat het er om dat je lef hebt. Dat het, het waard is om de moed te verzamelen en de vraag te stellen. Alleen dan maak je kans.

Succes!