Alle informatie op deze website wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien je desondanks materiaal aantreft waarvan je van mening bent dat dit inbreuk maakt op jouw rechten of waarvan je meent dat dit anderszins onrechtmatig is, dien dan een verzoek in om deze informatie te laten verwijderen.

Vervelend dat we in deze situatie terecht zijn gekomen, alvast mijn excuses! Als ik het verzoek gegrond acht, beloof ik dat de bewuste inhoud binnen 72 uur offline zal zijn (maar meestal veel sneller).

Het verwijderen van informatie impliceert niet dat ik enige aansprakelijkheid erken ter zake enig (beweerdelijk) onrechtmatig handelen. Ik wil er ook geen big deal van maken dus om jou tevreden te stellen verwijder ik wel hoor, don’t worry. Denk aan je bloeddruk, denk aan je karma. Ik ben makkelijk en denk ook aan beide dus ik heb de neiging je snel tegemoet te komen.

For English readers: please don’t sue me. Send me an e-mail telling me what bothers you and I will kindly respond to you and/or remove the content it is regarding.

Nu een plaatje van mijn kat om de pijn te verzachten: